Babymassage – Start 4 weekse cursus

Babymassage | Kimi Uegaki | Nurturing Touch

 

Shantala babymassage: aandachtige, liefdevolle en bewuste aanraking.

 

Shantala babymassage: verbinden door liefdevolle aanraking

Het is mijn genoegen om ouders en verzorgers de kunst van Shantala babymassage te leren. Shantala massage is een eenvoudige massage die vanuit rust, respect en liefdevolle aandacht gegeven wordt.

Door middel van Shantala babymassage kunnen ouders op een krachtige manier communiceren met hun baby’s zonder woorden. En hierdoor wordt de hechting tussen ouder en baby versterkt. Daarnaast bevordert babymassage een aantal lichaamsprocessen. Bijvoorbeeld de verwerking van prikkels waardoor je baby rustig wordt en beter kan slapen. En ook bevordering van de spijsvertering waardoor je baby minder last van krampjes kan hebben.

Babymassage cursussen

Elke 1e dinsdag van de maand begint er een nieuwe 4-daagse cursus. De lessen lopen van 9:30 t/m 10:15 uur. Er is plaats voor maximaal 4 ouder-kind paren. Grootouders en verzorgers zoals nanny’s zijn ook van harte welkom. Mocht je tijdens de cursus een les moeten missen (bijv. vanwege ziekte), kun je die les de volgende maand inhalen.

Mocht je thuis privéles willen volgen dan neem gerust contact met me op 06 14 84 16 63. Het is ook mogelijk privéles in een kleine groep te organiseren. Voor meer informatie zie: www.nurturingtouch.nl.

Hoe ziet een les eruit?

Elke les heeft min of meer dezelfde opzet. Een kwartier voor de aanvang van de les is de deur open. De matten, kussens, doekjes en massageolie staan klaar.

Na een korte introductie beginnen we een ontspanningsoefening om zelf rustig te worden en te gronden. Dan we kleden onze baby’s uit en met behulp van een babypop, laat ik stap-voor-stap de massagetechnieken en handelingen zien. Een volledig massage bestaat uit 20 technieken en 3 oefeningen die goed zijn voor algehele ontspanning van je baby. Elke les beginnen we met een nieuw lichaamsdeel en daarna herhalen we de technieken van de les ervoor. Zo bouwen we het op. We sluiten de massage af met de Tummy Tub. Dan kleden we onze baby’s weer aan.

Daarnaast behandel ik een onderwerp zoals het dragen van een baby op een bevestigende manier, lichaamstaal of het gebruik van etherische olie.

We sluiten de les gezamelijk met een kopje thee af. Er is gelegenheid om rustig je baby te voeden. Er is ook ruimte voor vragen en het delen van ervaringen.

Wat moet ik mee naar een les?

· 2 grote handdoeken (of 1 handdoek + badcape)Babmassage door Nurturing touch in Voorschoten

· Extra luier & schoonmaak doekjes

· Eventueel flesje/voeding voor baby

· Eventueel extra set kleding

Effecten van Shantala babymassage

· het versterkt de hechting tussen ouder en baby

· het bevordert de verwerking van prikkels

· baby’s slapen beter – dus ook hun ouders!

· het verlicht darmkrampjes en obstipatie

· het bevordert de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn

· het bevordert het gevoel van veiligheid en geborgenheid

Voor wie

Shantala babymassage is geschikt voor:

· baby’s met een leeftijd van 6 weken t/m 9 maanden

· huilbaby’s

· baby’s die overgeprikkeld en rusteloos zijn

· baby’s die de neiging hebben om te overstrekken

· baby’s die moeilijk in slaap vallen of in slaap blijven

· vroeggeboren baby’s

· geadopteerde baby’s

Tarieven

Tarieven zijn inclusief een cursusmap, massageolie en 21% BTW.

· 1-dag introductie workshop = €35 per ouder-baby paar

· 4-daagse cursus = €100 per ouder-baby paar

Over mij

Het is een genoegen om ouders Shantala babymassage te leren. Ik ben moeder van 2 schoolgaande kinderen en massage is ons speciaal moment van samen zijn. Bij mijn dochter van 9 jaar heb ik gezien dat massage haar helpt om weer in haar lichaam te komen, te gronden en in slaap te vallen. Bij mijn zoon van 5 jaar heb ik gezien dat massage hem zijn gevoel van zelf, veiligheid en geborgenheid bevestigt. Tijden een massage voel ik me verbonden met hen en daar word ik blij van.

Voordat ik Nurturing Touch heb opgericht, heb ik als fysiotherapeut, onderzoeker en “Mom-in-Chief” gewerkt. Ik beoefen graag yoga en ik ben gefascineerd door hoe lichaam en geest verbonden zijn. Daarnaast vind ik het boeiend hoe liefdevolle aanraking de fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen op een positieve manier kan beïnvloeden.

Ik heb de opleiding Shantala babymassagedocent bij de Holos Academie in Utrecht afgerond en ik ben lid van de Vakgroep Shantala Docenten (VSD). Daarnaast heb ik cursussen in Rebalancing en lichaamsgericht werken met kinderen gevolgd.

Ik ben in Vancouver, Canada geboren en getogen, en mijn voorouders komen uit Japan. In de jaren ’90 heb ik in de Verenigde Staten gewoond. Sinds 2000 woon ik in Nederland. Ik woon in Zoeterwoude met mijn man, 2 kinderen en onze cavia.

Mensen die mij kennen beschrijven me als professioneel, open, enthousiast, empathisch, zorgzaam en vriendelijk. Ik verheug me erop om je te ontmoeten.

 

Shantala baby massage: connect through loving touch

It is my pleasure to teach parents and caregivers the art of Shantala baby massage. Shantala baby massage is a simple massage form that is given from a place of calmness, respect and loving attention.

Baby massage is a powerful way for parents to communicate with their babies without words. This helps strengthen the bond between parents and their babies. Baby massage also helps babies process all the sounds, sights and smells they experience; this fosters calmness and improves the quality of sleep. It can also help digestion and reduce cramps.

Baby massage lessons

A new 4-day course starts every 1st Tuesday of month. The lessons take place from 9:30 – 10:15 a.m. There is space for a maximum of 4 parent-baby pairs. Grandparents and nannies are also welcome. Should you miss a session (e.g. due to illness), you can make it up the following month.

If you prefer private lessons, then please don’t hesitate to contact me at 06 14 84 16 63. It is also possible to organize a private small group lesson. For more information, please visit my website: www.nurturingtouch.nl.

What can I expect during a lesson?

Every lesson has more-or-less the same structure. Doors are open 15-minutes before the lesson is scheduled to start. The mats, cushions, hand towels and massage oil will be set up.

After a brief introduction and questions, we begin with a relaxation exercise to help ground ourselves. Then we undress our babies and begin learning the massage techniques step-by-step: I demonstrate the techniques on a baby doll and parents practice on their babies. The complete Shantala baby massage consists of 20 techniques and 3 exercises that promote general relaxation in your baby. Each successive lesson begins with new techniques followed by a review of the techniques covered in the previous lesson. We follow the massage with a soak in a Tummy Tub. Then we redress our babies.

I also cover topics such as carrying a baby in a supportive and affirmative manner, body language and the use of essential oils.

We end the lesson together with a cup of tea. There is opportunity to feed your baby, ask questions and share experiences.

What do I need to bring to a lesson?

· 2 large towels (or 1 towel + bath cape)

· Extra diaper and cleaning supplies

· A bottle or baby food as needed

· Extra set of clothing as needed

Effects of Shantala baby massage

· It strengthens the bond between parents and babies

· It helps babies process external stimuli

· Babies sleep better – and so do parents!

· It relieves cramps and constipation

· It promotes the development of self-awareness and body awareness

· It fosters a baby’s sense of safety and security

For whom?

Shantala baby massage is appropriate for:

· babies who are between 6-weeks and 9-months of age

· colicky babies

· babies who are overstimulated and restless

· babies who have a tendency to overextend their backs and become rigid

· babies who have difficulty falling asleep or staying asleep

· babies who were born prematurely

· babies who were adopted

Fees

Fees include a reader, massage oil and 21% BTW.

· 1-day introduction = €35 per parent-baby pair

· 4-day course = €100 per parent-baby pair

About me

It is my pleasure to teach parents the art of Shantala baby massage. I have 2 school-aged children and massage is our special moment for us to be together. I have seen how massage helps my 9-year old reconnect with her body, become grounded and fall asleep. I have seen how massage affirms my 5-year old’s sense of self, safety and security. When I massage them, I feel our connection and I feel happy.

Before establishing Nurturing Touch, I worked as a physical therapist, researcher and “Mom-in-Chief”. I am a yoga enthusiast and I am fascinated by the connection between our body and mind. I am also inspired by how loving touch can positively affect a child’s physical, cognitive and emotional development.

I completed the Shantala baby massage instructor training given by the Holos Academy in Utrecht and I am a member of the Vakgroep Shantala Docenten (VSD). I have also followed training in Rebalancing and a course on body-oriented therapy for school-aged children.

I have Japanese ancestry and I was born and raised in Vancouver, Canada. In the 1990’s I lived and worked in the United States. I have lived in The Netherlands since 2000. Currently, I live in Zoeterwoude with my husband, 2 children and our pet guinea pig.

People who know me describe me a professional, open, enthusiastic, empathetic, caring and friendly. I look forward to meeting you.

 

Het je interesse in andere lessen voor kinderen? Kijk in ons rooster

24 augustus 2022
09:30 — 10:45 (1h 15′)

Kleine Ruimte

Kimi Uegaki

Schrijf in

Babymassage – Start 4 weekse cursus